Xin trân trọng thông báo đến Quý phật tử gần xa thông tin số tài khoản để gửi từ thiện xã hội chùa Long Thọ.

Sư Thầy: Đại Đức Thích Tánh Thông Thế Danh – Nguyễn Văn Phương

Số tài khoản: 710 720 519 2013

Ngân hàng: Agribank

Chi nhánh: Huyện Giồng Trôm

Trân cảm ơn tấm của tất cả quý phật tử gần xa.